Công ty TNHH Yellow's Việt Nam

Entry

Form đăng ký ứng tuyển

【NHẬP THÔNG TIN】

*là những mục bắt buộc nhập.

Họ và tên*
Giới tính*
Ngày tháng năm sinh*
tháng ngày
Trình độ học vấn*
Chuyên ngành *
Địa chỉ*
Số điện thoại liên lạc*
E-mail*
Ứng tuyển vào chức vụ*
Portfolio URL

Ứng viên ứng tuyển vào vị trí 3DCG・Video Creater, Web Designer・HTML Coder xin vui lòng nhập URL Portfolio.

Kỹ năng
(5 mức đánh giá)
Kinh nghiệm làm việc*
Tự PR*