Công ty chúng tôi chuyên chế tác hình ảnh Illustrator 2D, có trụ sở chính tại Nhật Bản. Facebook Yellow's Vietnam
Language
  • Tiếng Việt vietnamese ベトナム語
  • Tiếng Anh english 英語

Chính sách về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi – Công ty TNHH Yellow's Việt Nam- đã thành lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân theo như mô tả dưới đây, cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Quản lý thông tin cá nhân:
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân, ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:
Thông tin nhận được từ quí khách hàng chỉ được sử dụng với mục đích quản lí công việc và liên lạc.
Nghiêm cấm việc cung cấp-triển khai cho nên thứ 3

Về nguyên tắc chung, chúng tôi quản lí chặt chẽ và không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài những trường hợp sau đây:

  • Trường hợp có sự đồng ý của quý khách.
  • Trường hợp chúng tôi ủy thác cho bên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mà quý khách yêu cầu.
  • Trường hợp cần thiết phải cung cấp về mặt giấy tờ theo luật.
Đối sách an toàn thông tin cá nhân:
Công ty chúng tôi thực hiện biện pháp triệt để trong việc bảo mật tính chính xác và an toàn thông tin cá nhân.
Quyền riêng tư của quý khách:
Trường hợp quý khách có yêu cầu về việc chỉnh sửa, xóa bỏ,.. thong tin cá nhân của mình, thì chúng tôi sẽ xác nhận và đáp ứng hoàn toàn nguyên vọng của quý khách.
Theo dõi và tuân theo quy tắc ứng xử - qui định của pháp luật
Chúng tôi sẽ cải thiện, sửa đổi nội dung chính sách về Quyền riêng tư này dựa theo thay đổi luật về Quyền riêng tư được qui định của Nhật Bản.
Địa chỉ liên hệ:
Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề xử lí thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau:

Công ty TNHH Yellow's Việt Nam
Tòa nhà Nam Phương- Lầu 6, Số 68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
(08) 3826 9026