2D ART DIRECTOR

Hình thức tuyển dụng
Nhân viên chính thức・Nhân viên Hợp đồng
Nội dung công việc
Đảm nhiệm việc quản lí chất lượng toàn diện như một Team leader. Quản lí và chỉ đạo những dự án về chế tác hình ảnh Illustrator.
Xây dựng và chỉ đạo toàn diện tổng thể về Thế giới quan trên mỗi dự án và hình ảnh Illustrator 2D.
Kĩ năng đồ họa Illustrator 2D
Điều kiện ứng tuyển
■ Thuần thục Photoshop ■ Illustrator, phần mềm 3DCG (không bắt buộc)
Mức lương
Dựa trên nguyện vọng, kinh nghiệm và năng lực của ứng viên và qui định của công ty
Nơi làm việc
Tòa nhà Nam Phương- Lầu 6, Số 68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Đãi ngộ
■ Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định
Tài liệu cần thiết
■ Portfolio (các tác phẩm đa dạng drawing, đồ họa game,... ). Các ứng viên có nguyện vọng ở tất cả các vị trí công việc đều cần tham gia chương trình Try-out.
Công ty chúng tôi chuyên chế tác hình ảnh Illustrator 2D, có trụ sở chính tại Nhật Bản. Facebook Yellow's Vietnam

CHUYÊN VIÊN ILLUSTRATOR 2D
FORM ĐĂNG KÍ

(Các bạn đăng kí vị trí Chuyên viên Illustrator 2D hoặc Art Director cần đăng kí vào Form này)

Thủ tục đăng ký rất đơn giản. Trước tiên các bạn nhập thông tin cá nhân theo form dưới đây. Khi nhập thông tin, bạn cũng cần Upload Portfolio (tác phẩm mình đã vẽ). Sau khi nhận được đăng kí của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail xác nhận Hội Viên qua e-mail bạn đã đăng kí. Bạn cần kích hoạt để hoàn tất việc đăng kí. Sau khi đã thành Hội Viên chính thức, bạn sẽ có quyền download Đề tài Try-out để thực hiện vẽ theo yêu cầu. Tác phẩm hoàn tất của bạn sẽ là nguồn tài liệu quan trọng để ra mắt các nhà sản xuất game Nhật Bản.

Về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng xác nhận tại trang này

Khi đăng kí Hội viên, bạn cần đồng ý với thỏa Thuận NDA

Non- Disclosure Agreement/Thỏa thuận không tiết lộ

Xin mời các bạn đọc kỹ và đồng ý Thỏa thuận NDA (Non- Disclosure Aqreement / Thỏa thuận không tiết lộ) - một thỏa thuận giữa Cá nhân, người nhận thiết kế đồ họa gia công, gọi tắt là bên A, và Công ty Yellow’s- gọi tắt là bên B- nhằm bảo vệ tính bảo mật cho thông tin
về các sản phẩm đồ họa gia công và các thỏa thuận về Bản quyền tác phẩm.
Nội dung thỏa thuận NDA như sau:

Điều 1: (Thông tin bảo mật)

Các thông tin bảo mật trên bản kí kết này không chỉ là giới hạn các thông tin về dữ liệu, giấy tờ, thông tin truyền miệng, mà bao gồm cả những thông tin về tài chính, nhân sự, dữ liệu thực hiện, chiến lược kinh doanh, kỹ thuật công nghệ của bên thứ 3 có liên quan đến dự án của phía Bên B,...

Điều 2: (Cam kết bảo mật)

1. Bên A và bên B đảm bảo quản lý – bảo mật thông hn mà người phụ trách quản lí chuyển giao, không được tùy tiện sử dụng với mục đích riêng tư.

Bảo vệ nghiêm ngặt các thông tin bảo mật được qui định ở Điều trên, trừ trường hợp nhận được sự cho phép của Bên B– tức công ty Yellows- bằng văn bản, bên A sẽ không thực hiện các hành vi được ghi như dưới đây:

(1) Tiết lộ cho bên thứ 3

(2) Sử dụng ngoài mục đích

(3) Thực thi làm các sản phẩm ứng dụng toàn bộ hoặc 1 phần các thông tin bảo mật,
triển khai dịch vụ, hoặc tiến hành công việc.

2. Đối tượng được biết các thông tin bảo mật trong tờ cam kết này chỉ giới hạn những người tham gia vào việc thực hiện công việc được giao. Trường hợp nhận được sự cho phép bằng Văn bản bên B – tức công ty Yellows- thì mới được quyền tiết lộ cho bênthứ3-đượcxemnhư 1nhàthầuphụ-cónghĩavụbảomậtthôngtinvàtuân thủ hoàn toàn theo các điều kiện bảo mật được ghi trong Tờ cam kết này.

3. Trường hợp có lệnh của các cơ quan Hành pháp, Tòa Án, hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác yêu cầu xem thông tin bảo mật, thì bên A sẽ lập tức thông báo về Yêu cầu đó cho bên B, và cùng nhau bàn bạc giải quyết.

Trường hợp trong các thông tin có bao gồm cả thông tin cá nhân, thì bên A sẽ thực hiện đối sách an toàn dựa vào các qui định bảo mật thông tin cá nhân được qui định
bởi Luật pháp hoặc Các cơ quan bộ ngành có liên quan, và kí kết Hiệp ước liên quan đến vấn đề quản lí và bảo mật thông tin cá nhân với bên B.

Điều 3 (Phủ nhận)

(1) Bản cam kết này không phải là Bản cam kết với nghĩa vụ bên B phải công khai toàn bộ thông tin mật hiện đang sở hữu.

(2) Bên A xác nhận việc triển khai thông tin dựa vào Bản cam kết này dù có minh bạch hay không, đều không phải là việc chuyển giao quyền tác giả, quyền sở hữu, hay dù là 1 phần của bất cứ quyền lợi nào.

(3) Về các thông tin được bên B giao phó, bên A xác nhận không đảm bảo tính chính xác của các thông tin, hoặc thông tin đó có gây hại đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ 3 hay không.

Điều 4 (Quy thuộc quyền lợi)

Trong quá trình thực hiện công việc, trường hợp có bất cứ sáng tạo ra phát minh- sáng chế nào thì quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các phát minh hiện hữu sẽ đương nhiên quy thuộc đơn nhất vào bên B-tức công ty Yellows- mà không cần phải có Hiệp ước đính kèm nào khác.

Điều 5 (Hoàn trả lại các thông tin bảo mật)

Người tiếp nhận thông tin sẽ hoàn trả hoặc hủy bỏ toàn bộ các thông tin, tài liệu đã nhận, hoặc các dữ liệu sản phẩm đã thực hiện trong trường hợp Hợp đồng này kết thúc, hoặc khi do người cung cấp thông tin yêu cầu.

Điều 6: (Quyền tác giả)

(1) Quyền tác giả (bao gồm quyền lợi ở Điều 27 – 28 của bộ luật Tác quyền) của sản phẩm được kí kết thực hiện trong hợp đồng (sản phẩm hoàn thiện) sẽ trao cho bên B-tức công ty Yellows.Chi phí giá cả của việc bàn giao được bao gồm trong chi phí thực hiện công việc chế tác đã kí kết. Bên A phải đảm bảo các hạng mục đã chế tác là các hạng mục tự thực hiện độc lập.

(2) Dựa vào điều kiện thỏa thuận của 2 bên A và B, đối với việc chuyển giao quyền tác giả thì trong trường hợp có kí kết Bản hợp đồng trên giấy tờ khác với Bản chính, thì theo Luật Bản quyền, phải ưu tiên cho Tờ hợp đồng kí kết riêng đó.

(3) Về vấn đề xin phép công khai sản phẩm sau khi hoàn thành thì bên A phải xác nhận từng hạng mục, thảo luận với bên B, và chỉ được công khai qua sự đồng ý của bên B.
Nếu trường hợp công khai mà không có sự bàn bạc và không có sự đồng ý của Bên B thì sẽ rơi vào hình thức vi phạm kí kết ở Điều 2 ( Qui ước Bảo Mật) và Điều 6 (Quyền tác giả), dẫn đến Điều 7 (Bồi thường thiệt hại).

Điều 7 (Bồi thường thiệt hại)

(1) Trường hợp Bên A hoặc Bên B vi phạm vào nghĩa vụ bảo mật thông tin, hoặc do vô tình hay cố ý làm lộ các thông tin bí mật được qui định trên Bản kí kết này thì bên cung cấp thông tin có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu khắc phục nguyên trạng, ra lệnh dừng hành vi vi phạm đó. Cho dù thời hạn Hợp đồng đã kết thúc đi nữa, việc Bảo mật thông tin (Điều 2) và Bồi thường thiệt hại (Điều 7) vẫn tiếp tục có hiệu lực.

(2) TrườnghợpBênBgâyrathiệthạidoviphạmởĐiều6thìBênAcóquyềnyêucầu bồi thường thiệt hại. Cho dù thời hạn Hợp đồng đã kết thúc đi nữa, việc Bảo mật thông tin (Điều 2) và Bồi thường thiệt hại (Điều 7) vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Điều 8 (Ưu tiên)

Trường hợp hợp đồng giao dịch 2 bên bị đóng băng, và xảy ra tranh chấp trên bản hợp đồng chính ngoài Điều 6 (Luật tác quyền) ra, thì Bản hợp đồng đương thời sẽ được ưu tiên là Bản hợp đồng chính.

Điều 9 (Quyền tài phán)

Quyền tài phán liên quan đến việc phân tranh trên Bản hợp đồng sẽ thuộc về Tòa Án có thẩm quyền tại nơi cư trú của Bên B.

Điều 10 (Hiệp Nghị)

Trường hợp có phát sinh vấn đề hoặc những điều chưa được qui định trong Bản Thỏa Thuận này thì cả 2 bên sẽ cùng nhau thương lượng và giải quyết.

Lập và áp dụng ngày 01 tháng 09 năm 2016

Tôi đồng ý với NDA dưới đây.