Công ty TNHH Yellow's Việt Nam

Phát triển hệ thống・ứng dụng di động

High- quality Application production and will total produce in
the support system of peace of mind .

Kindergarten Bus Tracking App

Ứng dụng theo dõi lộ trình xe Bus đưa đón trẻ em

BUS đưa đón nhà trẻ

Bằng ứng dụng này, có thể kiểm tra trên smartphone hoặc tablet thông tin về tình hình đưa đón và vị trí hiện tại của xe Bus ngay cả thời điểm mùa đông đầy tuyết hoặc lúc thời tiết xấu. Ngoài ra, ứng dụng này còn có tính năng liên lạc để thông báo ngày trẻ không sử dụng xe Bus.

App Production

Các loại ứng dụng thực hiện: